Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelser") gælder for køb af varer på hjemmesiden www.sindal-autoophug.dk ("Webshoppen"), som er ejet af Sindal Autoophug A/S. Læs derfor Betingelserne grundigt igennem, inden du foretager en bestilling. Enhver fravigelse af Betingelserne kan kun ske efter skriftlig aftale med Sindal Autoophug A/S. Der tages forbehold for fejl og mangler på hjemmesiden, herunder prisændringer, tastefejl, udsolgte varer, mv.

Sindal Autoophug A/S kan til enhver tid ændre Betingelserne med virkning for fremtidige køb.

2. Priser

Alle priser oplyses med og uden moms. Levering er altid inkluderet i de oplyste priser, idet den endelige pris inklusiv levering dog først vil blive oplyst, når du har oplyst leveringsadressen. Det kan forekomme, at de oplyste priser vil blive tillagt told og øvrige lokale afgifter afhængig af leverancelandets lovgivning, hvilket er dit eget ansvar at undersøge.

Sindal Autoophug A/S forbeholder sig retten til at ændre priser uden varsel - dog ikke efter, at du har modtaget en bekræftelse for dit køb.

Hvis du er erhvervsdrivende, forbeholder vi os retten til at debitere det forfaldne beløb med 2% i rente pr. måned ved overskridelse af betalingsfristen.

Sindal Autoophug A/S har ejendomsretten til varen, indtil hele købesummen inkl. evt. renter og omkostninger er betalt.

3. Bestilling

Bestilling foretages på Webshoppen. Sammenlign reservedelsnumre eller kontakt Sindal Autoophug A/S for nærmere rådgivning for at undgå fejlbestillinger. Har du brug for hjælp til dit køb, kan du kontakte Sindal Autoophug A/S. Åbningstiden for Sindal Autoophug A/S fremgår af Webshoppen.

Når du har bestilt en vare hos Sindal Autoophug A/S, modtager du en kvittering for modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra Sindal Autoophug A/S.
Vi sender en ordrebekræftelse så snart vi er sikre på at varen er på lager.

4. Betaling

Ved betaling med betalingskort er du sikret mod misbrug. Det betyder, at de data, der sendes i forbindelse med køb med betalingskort, er krypterede, og det er således kun kortindløsere (som f.eks. Nets eller PayPal), der kan læse dem. Hverken Sindal Autoophug A/S eller vores øvrige samarbejdspartnere har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varen trækkes først ved varens afsendelse. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Sindal Autoophug A/S modtager følgende betalingsmidler:

  • Mobilepay
  • Visa/Dankort
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro Card

5. Levering

Levering sker til den oplyste leveringsadresse. Der kan foretages fysisk afhentning af varen. Levering sker inden for den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, forlænget leveringstid og leveringssvigt fra leverandører. Hvis du ikke er til stede for at modtage varen, der ikke må stilles på leveringsadressen, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med dig. Du skal selv afholde omkostninger til genkørsel af varen. Er det aftalt, at varen må stilles på leveringsadressen, har du selv ansvaret for varen, så snart den er leveret.

Du har pligt til straks at undersøge varen ved modtagelse, herunder for at sikre, at varen er i overensstemmelse med det, som du har bestilt. Opdager du en fejl eller mangel ved varen, herunder kvantitative mangler og transportskader, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Sindal Autoophug A/S og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav.

Sindal Autoophug A/S indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Der tages forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Sindal Autoophug A/S eller leverandørernes produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import eller eksportforhold samt enhver anden begivenhed, der hindrer eller begrænser Sindal Autoophug A/S i at levere varen.

Ved force majeure kan Sindal Autoophug A/S hæve handlen, hæve en del af den, eller vælge at levere så snart, hindringen for normal levering er bortfaldet. Sindal Autoophug A/S er ikke ansvarlige for tab, som du måtte lide som følge af den manglende levering.

Hvis du modtager en vare, som du ikke har bestilt, betaler Sindal Autoophug A/S fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen. Hvis det er en vare som er bestilt forkert, er det eget ansvar at returnere varen og Sindal Autoophug A/S hæfter sig ikke på omkostningerne.

6. Billeder og produktbeskrivelser

Der tages forbehold for afvigelser mellem de viste billeder og det faktiske udseende af de enkelte varer. Der tages forbehold for fejl og mangler i varebeskrivelserne. Monteringsvejledning medfølger ikke.

7. Reklamationsret

Dit køb er omfattet af købelovens mangelsregler, herunder reglerne om reklamation. Reklamationen omfatter kun den købte vare og ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, turbo, vandpumpe og dyser mm. Hvis der er fejl i ordren eller leveringen, skal dette meddeles til Sindal Autoophug A/S inden 8 dage via telefon 98935733. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav. Hvis der er tale om en brugt vare, skal du være opmærksom på, at ikke enhver mangel er en reklamationsberettiget mangel. Om der er tale om en mangel, vil bero på en konkret vurdering.

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder der 6 måneders reklamationsret. Reklamation skal dog ske straks eller uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget.

Hvis du er forbruger, gælder der 6 måneders reklamationsret. Reklamation skal dog ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Ved berettiget reklamation refunderes de forsendelsesomkostninger, der er forbundet med at sende varen retur. Hvis reklamationen er uberettiget, skal du selv afholde forsendelsesomkostninger, herunder vores omkostninger til returnering af varen efter vores undersøgelse samt et undersøgelsesgebyr på 100 kr.

Husk, at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage. Du har selv ansvaret for varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvitteringen inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track & trace nummer.

Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 30 dage uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 30 dage efter, at varerne er modtaget. Se dog punkt 10.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele Sindal Autoophug A/S utvetydigt, at du ønsker at fortryde dit køb, f.eks. ved brev eller email.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varerne til Sindal Autoophug A/S. Hvis du er erhvervsdrivende, bortfalder fortrydelsesretten, hvis varerne ikke kan returneres i samme stand og mængde, som da du modtog dem. Hvis du er forbruger, hæfter du for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Du bærer risikoen for varerne under returforsendelsen.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb. Varen skal sendes tilbage til Sindal Autoophug A/S, Gaden 107, 9870 Sindal.

Du afholder selv omkostningerne ved returforsendelsen. Sindal Autoophug A/S dækker ikke eventuelle omkostninger i forbindelse med montering og demontering af varerne.

Når du fortryder et køb, refunderer Sindal Autoophug A/S betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, Sindal Autoophug A/S har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Sindal Autoophug A/S kan dog tilbageholde betalingen, indtil varerne er modtaget retur, eller du har sendt Sindal Autoophug A/S dokumentation for, at varerne er returneret.

Refunderingen sker via aftalt mulighed, såsom bankoverførsel eller mobilepay.

9. Særlige forhold for køb af motorer

Ombytningsmotorer og gearkasser skal så vidt muligt returneres komplette. Alle enheder, der sendes retur, skal tømmes for olie og andre væsker før forsendelse. Hvis ikke dette er foretaget, kan du risikere at skulle betale for tømning, samt evt. rensning af fragtbil og beskadigelse af andre varer i bilen.

Nogle motorer kan have påsat en varmesensor med en indikator, der smelter, hvis motoren overophedes. Overophedning kan f.eks. ske ved mangelfuld vedligeholdelse eller konkurrencekørsel, samt ved kørsel uden korrekt olie-eller vandstand.

Hvis varmesensorens indikator er smeltet, bortfalder reklamationsretten. Herudover bortfalder reklamationsretten for erhvervsdrivende og private, hvis motoren ikke er installeret af en autoriseret forhandler.

10. Særlige forhold for køb af andre varer

Topstykker (ventiler, knastaksel eller lignende er ikke omfattet): Før montering skal topstykket trykprøves og planslibes. Hvis trykprøvning viser fejl på topstykket, refunderes omkostning for trykprøvning mod fremvisning af kvitteringen. For erhvervsdrivende dog maksimalt op til 500 kr.

Elektroniske komponenter: De fleste elektroniske komponenter kræver en programmering efter montering. Du kan eventuelt tage kontakt til et autoværksted for en nærmere gennemgang. Hvis du er erhvervsdrivende, sker der et fradrag på 50 % ved fortrydelse, dog bortfalder fortrydelsesretten, når forseglingen er brudt.

Ved levering af software bortfalder fortrydelsesretten for både forbrugere og erhvervsdrivende, når plomberingen er brudt.

Mekaniske dele: Brugte mekaniske dele har ofte fysiske skrammer og kan være beskidte. Det anbefales, at du kontrollerer og sammenligner reservedelsnummeret fra din afmonterede del inden køb og montering af ny enhed, så du er sikker på at købe den rigtige reservedel.

Karosseridele: Karosserideles stand kan aflæses i kvalitetskoden ved varen. En brugt karosseridel vil typisk have ridser og småfejl, som nødvendiggør en lakering.

Lygter: Der kan forekomme ridser på brugte lygter. Der er flere typer af lygtesystemer. Du kan se hvilken type, din bil benytter, ved at aflæse lystypen på pæren. Xenon styrebokse og pærer er ikke del af leverancen. Hvis en Xenon styreboks eller pære er monteret på lygten, er denne derfor ikke omfattet af reklamationen.

Ruder: Der kan forekomme ridser på brugte glas og ruder. Du kan kontrollere, om den rude, du mangler, er tonet, ved at holde et hvid stykke papir bag en af dine andre ruder. Sindal Autoophug A/S garanterer ikke for varmetråde eller antenner, som er indbygget i ruderne.

11. Persondata

Det er vigtigt for Sindal Autoophug A/S, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her: www.sindal-autoophug.dk

12. Klageadgang, lovvalg og værneting

Du er altid velkommen til at kontakte Sindal Autoophug A/S, hvis du har en klage over en vare.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en klage, og hvis du er forbruger, kan du klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du er forbruger. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Sindal Autoophug A/S email: www.sindal-autoophug.dk, anvendes.

Hvis du er erhvervsdrivende, skal enhver tvist afgøres inden for DAG, Dansk Autogenbrug, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. post@autogenbrug.dk

Aftalen mellem dig og Sindal Autoophug A/S, herunder disse handelsbetingelser, er underlagt dansk ret, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

13. Kontaktoplysninger

Sindal Autoophug A/S
Gaden 107, 9870 Sindal
Telefon: +45 98935733
SE/CVR Nr.: 25932250